financiele tips voor zzp'ers door Edith Krijgh Spijkers

Als boekhouder hoor je op feestjes vaak spannende verhalen over financiële mogelijkheden ‘waar men van gehoord heeft’ en voordelen die te behalen zouden zijn. Vaak zijn het luchtkastelen. Maar als je dat zegt, volgt onherroepelijk de vraag wat dan wél de gouden tip is. Dat is echter heel erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Ik geef je als boekhouder hieronder een aantal financiële tips waar elke ondernemer aandacht voor zou moeten hebben in het laatste kwartaal van het jaar.

Zakelijke uitgaven in 2021

Rijd je een zakelijke auto? Dan valt de btw over het privégebruik daarvan in de aangifte over het vierde kwartaal. Houd er dus rekening mee dat je over het vierde kwartaal meer omzetbelasting moet afdragen.

Heb je reeds geïnvesteerd in 2021 en heb je nog plannen om bijvoorbeeld een nieuwe computer of nieuw gereedschap aan te schaffen? Dan kan het interessant zijn om dat ook nog dit jaar te doen. Als je immers voor meer dan € 2.400 investeert, kom je in aanmerking voor investeringsaftrek. Aan deze faciliteit zit ook een plafond, maar dat zal voor de meeste ZZP’ers geen consequenties hebben.

Arbeid door je partner

Werkt je partner mee in jouw onderneming en is er geen sprake van een vof? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek.

Afhankelijk van jullie inkomens kan het aantrekkelijk zijn om een arbeidsbeloning van minimaal € 5.000 uit te keren aan de partner. Voor jou is de arbeidsbeloning aftrekbaar van de winst, je partner betaalt zelf premies en belasting over de beloning. Dit kan voordelig zijn als jij met jouw inkomen in de tweede schijf van de inkomstenbelasting terecht komt en jouw partner binnen de eerste schijf blijft.

Los van bovenstaande mogelijkheden die in het laatste kwartaal van het jaar spelen, is er nog veel meer om op te letten. Zaken die gedurende het héle boekjaar spelen, maar die mogelijk in het laatste kwartaal nog wat bijgestuurd kunnen worden. 

Vermogen in je onderneming

Wanneer je vermogend bent, kan het zinvol zijn om na te denken over schenken van een bedrag. Maar hoeveel? Wanneer dan en aan wie? Als dit jaar nog geschonken wordt, vermindert dat immers het vermogen in box 3 op peildatum 1 januari 2022. 

Als je in dit geval nog liquiditeiten aan jouw onderneming wil onttrekken, dan kan je daar misschien beter mee wachten tot na 1 januari. Zolang het geld op de zakelijke rekening staat, behoort het namelijk niet tot het (privé) vermogen in box 3.

Bestaat je onderneming al langere tijd en heb je in het verleden activa met boekwinst verkocht en deze boekwinst in een herinvesteringsreserve opgenomen? Let er dan op dat je tijdig opnieuw investeert. Hiermee voorkom je dat deze herinvesteringsreserve onnodig vrij valt en je er alsnog fiscaal over moet afrekenen. 

Heb je in het verleden zakelijk wat mindere jaren gekend? Zijn er daardoor verrekenbare verliezen ontstaan? Deze verrekenbare verliezen zijn maar beperkt houdbaar. Als er niet tijdig voldoende resultaat is om deze verliezen mee te verrekenen, dan verdampen ze. Wanneer dat dreigt te gebeuren, kun je wellicht wat resultaat naar voren halen. Zo zou een geplande verkoop van activa (met boekwinst) eerder kunnen plaatsvinden.

Vergeet je verzekeringen niet

De laatste maanden van het jaar zijn vaak een mooi moment om allerlei zaken tegen het licht te houden. Het hele jaar ben je druk bezig geweest met hard werken in jouw eigen onderneming, het laatste kwartaal en vooral de laatste maand van het jaar is voor velen een maand van terugblikken en bezinning. Maar kijk ook vooruit. Neem de tijd om het pakket aan verzekeringen eens goed door te nemen. Wat wil je doen met een voorziening voor de oude dag? Wil en/of kan je daarvoor nog een bedrag afstorten?

Een boekhouder of accountant helpt je het hele jaar aan gouden tips

Zoals eerder al gezegd bestaat dé gouden tip niet. Toch wil ik je graag een tip meegeven waar je direct je voordeel mee kan doen: kies voor de juiste boekhouder of accountant. Zoek iemand of een kantoor waarbij je je prettig voelt, iemand die jouw situatie kent en met je meedenkt. Zo’n boekhouder of accountant is in staat jou je eigen gouden financiële tips voor het einde van het jaar mee te geven. En dat gewoon het hele jaar door! Zodat jij je met een gerust hart kunt richten op het laten slagen van jouw eigen onderneming. 

Deze financiële tips zijn samengesteld door expert Desiree Krijgh Spijkers van JEDT Administratie.